Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adótörvény változások 2016. 1. rész

2016.01.25

Adótörvény változások 2016.

 

Minimálbér 2016. január 1.-től 111 000 Ft.

Garantált bérminimum 2016. január 1.-től  129 000 Ft.

 

Az adózás rendje

Adózó minősítés:

Az egyik legjelentősebb változás jövőre, hogy az adóhatóság kategorizálja az adózókat, és eltérő eljárási szabályokat alkalmaz a megbízható és a kockázatos adózókra. A minősítést az adóhatóság első ízben a 2016. első negyedévre vonatkozó adózói adatok alapján adja majd ki. A kapott minősítések lekérdezésére 2016. második negyedévétől az ügyfélkapun keresztül lesz majd lehetőség. Azok a cégjegyzékbe bejegyzett vagy áfa regisztrált adóalanyok, akik jogkövető magatartást folytatnak, megbízható minősítést kapnak. A megbízható minősítés megszerzéséért 10, megbízhatóságot jelző kritériumnak kell megfelelni. Ezek az alábbiak:

 • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 • nem rendelkezik 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám felfüggesztés hatálya alatt,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt,
 • a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 • nem minősül kockázatos adózónak.

A megbízható státusz elnyerése számos előnnyel jár:

 • a kiszabható mulasztási és adóbírság felső határát 50%-kal mérséklik az általános szabályok szerint megállapítható mértékhez képest;
 • a nyilvántartott tartozásra évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak;
 • a visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság 2017. január 1-jétől 45 napon, 2018. január 1-jétől 30 napon belül utalja ki.

Az adóhatóság kockázatosnak minősíti azokat az adózókat, akik nagy összegű adóhiányt vagy -tartozást halmoztak fel, akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, és akiket egy éven belül ismételt üzletbezárásra büntetettek. A kockázatos kategóriába sorolt adózók nem részesülnek kedvezményes eljárásban: az általuk visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje 75 nap, és a megbízható adózókhoz képest hosszabb adóhatósági ellenőrzésekre számíthatnak, az ő esetükben az ellenőrzési határidőt 60 nappal meghosszabbíthatják.

Adminisztrációs hiba, tévedés

A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetében az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül – határidő tűzésével – hívja fel az adózót a kötelezettsége teljesítésére, azaz adminisztrációs hibát, tévedést nem büntet azonnal.

Pótlékmentes részletfizetés

A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség kapcsán a korábbi 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emelkedik a pótlékmentes részletfizetés összeghatára, melyet a személyi jövedelemadón túl az egészségügyi hozzájárulásra is kiterjesztenének.

Folyószámla integráció

Jelenleg az adóhatósági és a vámhatósági szerv külön tartja nyilván az adózók kötelezettségeit és befizetéseit. 2016. január 1-től az adó- és vámfolyószámlák együttesen lekérhetőek.

A tartozásmentesség igazolást 2016-tól már egységesen, NAV szinten lehet kérni, az igazolás tartalma pedig kiegészül a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozások adataival is.

Adóellenőrzések

Végelszámoláskor a rendezett adóügyi kapcsolatokkal rendelkező, megbízható adózók esetében a kötelező adóhatósági ellenőrzés megszűnik, csak a kockázatos adózók esetében marad fenn.

 

Személyi jövedelemadó

Az adó mértéke: 2016.január 1-től 15 %.

Bevallási nyilatkozat

Amennyiben a munkavállaló az adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett, és nem érvényesít adókedvezményt, nyilatkozatban kérheti az adóhatóságot az adó megállapítására (bevallási nyilatkozat). Az adóhatóság a magánszemély bevallását a havi 08-as bevallások alapján készíti el, melyet március 15. után küld meg az adózónak elektronikus úton (Bevallási ajánlat). Ez azt jelenti, hogy az adózónak rendelkeznie kell ügyfélkapu hozzáféréssel. Az új intézményként bevezetni kívánt bevallási nyilatkozatot első alkalommal 2015. évre vonatkozóan lehetne tenni.

 

Családi kedvezmény

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját az alábbiak szerint csökkentheti:

 • 1 gyermek 66 670 Ft,
 • 2 gyermek 83 330 Ft
 • 3 és afeletti gyermek esetén 220 000 Ft.

 

A kedvezmények érvényesítésének feltételei változatlanok maradtak.

Első házasok kedvezménye továbbra is 5 000 Ft/hónap adókedvezmény.

Ingó vagyontárgyak értékesítése esetén amennyiben az éves jövedelem nem haladja meg a 200 000 Ft-ot nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót. (30 000 Ft-ot)

 

ÁFA

Időszakos elszámolású ügyletek

Jelentősen változik az időszakos elszámolású ügyletek adózása 2016-tól az új szabályozás lényege, hogy az időszaki elszámolású ügyleteknél a korábbi fizetési határidőtől eltérően főszabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Előrefizetés esetében, ha a számla kibocsátás is megelőzi az időszak végét, a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja. Utólagos fizetés esetében pedig a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végét követő 60. nap lesz a teljesítési időpont.

Levonási jog érvényesítés

2016. január 1-től a levonási jog érvényesítésére 2 éven belül van lehetőség. Erre korábban elévülési időn belül bármikor lehetőség volt.

 

Környezetvédelmi termékdíj

Számlazáradék

A csomagolószerek és reklámhordozó papírok esetében megszűnik a kötelező számlazáradékolás.

 

Illetékek

Egyes hatósági eljárások 2016. január 1.-től illetékmentesek lettek. Ezek az alábbiak:

 • erkölcsi bizonyítvány kiállítás évente 4 alkalommal,
 • a vállalkozói igazolvánnyal, az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás,
 • személyi igazolvány és lakcímkártya kiadása,
 • családi állapotváltozás miatt indult eljárások (személyi csere)
 • eltulajdonított okmányok pótlása,
 • mozgássérültek parkolási igazolványának kiállítása,
 • az elektronikusan megkért cégkivonat, cégbizonyítvány és cégmásolat, ha azt a cég tagja vagy képviselője kéri. (Más esetben cégkivonat 5 000 Ft, cégbizonyítvány 3 000 Ft, cégmásolat 7 000 Ft.)

Megszűnik a mérleg közzétételi díja is.

 

Helyi adók

A KATA alanyok ha tételes adóalap szerint kíván adózni, akkor ezt a kata alannyá válás napjától számított 45 napon belül teheti meg. (Ez eddig 15 nap volt.)

JZI