Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adótörvény változások 2018.

2018.01.26

Adótörvény változások 2018

 

A minimálbér mértéke bruttó 138.000,- Ft/hó,

A garantált bérminimum mértéke bruttó 180.500,- Ft/hó.

 

Személyi jövedelemadó (SZJA) és egyéni járulékok


Az SZJA kulcs (15 %), és az egyéni járulék-kulcsok mértéke (nyugdíjjárulék 10 %, egészségbizosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5%) nem változik.

A szja szerint adózó egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap 9%-át fizeti adóelőlegként (TAO-val összhangban), és marad 15% az egyéb jövedelmek után.

Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások

Az adómentes juttatások elemei közé kerül a diákhitel-törlesztés támogatása, melynek összege 27 600 Ft.

Az egyes meghatározott juttatások esetében a munkáltatói terhek 43,66-ról 40,71 százalékra csökkennek.

 

Családi kedvezmény
Az adóalap kedvezmény mértéke 2018-ban 2 gyermek esetén gyermekenként 100.000,- Ft/hóról 116.670,- Ft/hóra növekszik (ez adóban 15.000 Ft helyett 17.500 Ft-ot jelent).
A kedvezmény 1 gyermek esetén továbbra is 66.670 Ft/hó, 3 vagy több gyermek esetén gyermekenként 220.000 Ft/hó.

Munkáltatói adóelszámolás
Megszűnik, már 2017. évre sincs ilyen lehetőség.

Ez a változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a magánszemélyek kizárólag önadózással készíthetik el a személyi jövedelemadó-bevallásukat, hiszen az állami adó- és vámhatóság (NAV) – a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján – 2018-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül.

Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül elérhetővé teszi, az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon tekinthetők meg.

Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu-regisztrációval, a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt. (Részletes információk ezzel kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. számú információs füzetben találhatók.)

Ügyfélkapu-regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 15-éig kérhetik, hogy az állami adó- és vámhatóság papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:

▪ SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-ától (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);

▪ a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
▪ a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;
▪ levélben kötetlen formában,
▪ az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
▪ az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás benyújtásával, illetve az ügyfélszolgálati irodákban is elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.

Ha a magánszemély 2018. május 22-éig nem fogadja el egészíti ki, javítja az adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást, akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá válik.

Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA felületen szintén lehetőség van 2018. május 22-éig.

 

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO), egészségügyi hozzájárulás (EHO)
 

Mindkettő 22%-ról 19,50 %-ra csökken.

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Az alábbi táblázat mutatja 2018-ban igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményeket, kiegészítve azzal, hogy milyen hatósági igazolások szükségesek az egyes kedvezmények érvényesítéséhez és melyik kedvezményeknél kell a részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán arányosítást alkalmazni.

Kedvezmény

Kedvezmény mértéke 2018-ban.

Gyermekgondozási díj, illetve gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően adható kedvezmény

Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.*

Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban illetve gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén adható kedvezmény

Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első három évében, míg a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.*

Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartama alatt csecsemőgondozási díjban, gyes-ben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20–20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény.

A két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 276 000 forintnak) 7 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó. A kedvezmény legfeljebb 3 évig jár.

25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében adható kedvezmény

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető maximum a foglalkoztatás első két évében.*

25 év alatti – kivéve a fenti pályakezdőt – és az 55 év feletti foglalkoztatott utáni kedvezmény

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető.

Karrier Híd Programban résztvevők esetében járó kedvezmény.

A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 276 000 forintnak) 9,75 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.*

Közfoglalkoztatás esetén

Bruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának 9,75 százalékával csökkenthető az adó.

Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető kedvezmény

Tao. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának 9 százalékos adókulccsal számított összegével csökkenthető a szociális hozzájárulási adó, amely azonban nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában, egyéb érvényesített szociális hozzájárulási adókedvezmény után fennmaradó havi szociális hozzájárulási adókötelezettség összegét.

Kutatók, fejlesztők utáni kedvezmény: Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető által igénybe vehető kedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb 500 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.

Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető által igénybe vehető kedvezmény.

A bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető az adó.

Megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók utáni kedvezmény.

A kedvezmény a bruttó munkabér, egyéni vállalkozó által saját maga illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 276 000 forintnak) 19,5 százalékával csökkenthető az adó.*

Mezőgazdasági munkakörben – (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás – foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető az adó.

Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira igénybe vehető kedvezmény.

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmény.

A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető az adó.

Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény

Az adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.*

 

Nem kell az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni, mindössze 15 százalék szja terheli a kiadást

 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

A kifizetőt terhelő ekho 20%-ról 19.5%-ra csökken.

 

Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA)


A KATA választására jogosító bevételi értékhatár 12 millió forint összeghatárban került meghatározásra (8millió forinttól az áfa is belép, de az áfa nem része a KATA 12 milliós értékhatárának).

Kata ellátási alap
A kata utáni ellátási alap emelkedik, 50.000 Ft-os tételes adó esetén 90.000 Ft-ról 94.400 Ft-ra, 75.000 Ft-os tételes adó esetén 150.000 Ft-ról 158.400 Ft-ra emelkedik.

 

Kisvállalati adó (KIVA)


A kisvállalati adó mértéke jövőre a törvény által meghatározott adóalap 13 százaléka (idén 14 %), melynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

A korábbi évek veszteségelhatárolásának szabályozása is változott. A NAV elektronikus levélben értesítette a cégeket ennek cégre szabott lehetőségéről.

 

Társasági adó (TAO)

Marad, egységesen az adóalap 9 %-a.

 

Általános Forgalmi Adó (ÁFA)


Az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára 8 millió forint marad.

Csökkenő az ÁFA:

  • internet-hozzáférési szolgáltatás áfája 5 %-ra csökken,

  • étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás áfája 5 %-ra csökken.

Az ÁFA törvényhez kapcsolódik a készpénzfizetés korlátozása is, ez már 2017-ben is így volt:
A termékértékesítés vagy szolgáltatás estén – egy szerződést és egy hónapot figyelembe véve – a készpénzfizetés 1.500.000,- értékben korlátozott. Többlet készpénzfizetés esetén a kifizetést teljesítőt és az elfogadót is 20%-os adóbírsággal sújtják.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO)

A természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy

b) – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

Ezt a rendelkezést már a 2017-es évben keletkezett jövedelmekre is alkalmazni kell.

 

Járulékok

Egyéni és társas vállalkozók minimális járuléka 2018-ben:

Nyugdíj járulék: a minimálbér illetőleg garantált bérminimum 10,0 %-a
Egészségbiztosítási járulék: (a minimálbér illetőleg garantált bérminimum x 1,50) 8,5 %-a
Szociális hozzájárulási adó: (a minimálbér illetőleg garantált bérminimum x 1,125) 19,5 %-a (mérséklődött a 22 %-ról)

Kiegészítő tevékenységként vállalkozó egészségbiztosítási járulékra 7.110,- Ft helyett havi 7.320,- Ft (napi 244,- Ft)

 

Kamarai hozzájárulás


Nem változott, minden évben, 2018-ban is, 5.000,- Ft, március 31-ig fizetendő.

 

Diplomás GYED

A 2018-as változások alapján az eddig a gyermek születésétől egyéves koráig járó diplomás GYED a gyermek kétéves koráig jár majd a felsőoktatás magyar nyelvű képzésén, nappali tagozatán már legalább két félévet eltöltött női hallgatóknak; a diplomás GYED időtartama 1 évről 2 évre növekszik.

Emellett a diplomás gyed összege is emelkedik: a nettó összeg 89 200 forintról 96 600 forintra, illetve 112 000 forintról 126 350 forintra.

 

Turizmusfejlesztési (Turisztikai) hozzájárulás

2018-tól az éttermek a vendégek által elfogyasztott ételek és italok után turizmusfejlesztési hozzájárulás néven, a teljes nettó árbevételük 4 %-át kell befizetniük. A befizetendő adó alapja az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom áfa nélküli ellenértéke.

Az adót az önadózás szabályai szerint kell bevallani az áfa-bevallási gyakoriságnak megfelelően, adómentes adóalany esetén pedig a szolgáltatásnyújtást követő év február 25-éig.