Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Környezetvédelmi termékdíj 2012.

2012.01.09

1. 2011. július 4-én a Magyar Közlöny 75. számában kihirdetésre került a 2011. évi LXXXV. törvény: A környezetvédelmi termékdíjról.

2. 2011. november 29-én a Magyar Közlöny 140. számában kihirdetésre került a termékdíjas törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény: Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról.

3. 2011. december 9-én a Magyar Közlöny 148. számában kihirdetésre került a 2011. évi CLXVI. (80.§) törvény, melynek 80.§-a szintén módosítja a termékdíjas törvényt.

4. 343/2011. (XII.29) kormányrendelet a környzetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról.

 2012. január 1-el megszűnnek a koordináló szervezetek. Ennek megfelelően megszűnik a termékdíj-fizetés alóli menetességi, levonási, hasznosítási díj-fizetési lehetőség. Ennek eredménye, hogy a kötelezettnek teljes termékdíjat kell fizetnie. A termékdíj-tételek is változnak 2012. január 1-től. A termékdíj-fizetés csökkentése egyéni hulladékkezelés választásával történhet. Ez annyit jelent, hogy a kötelezettnek saját magának kell megszerveznie az általa kibocsátott termékdíj-köteles termékek anyagai szerinti hulladékok visszagyűjtését saját telephelyén. Az így visszagyűjtött hulladékot vagy saját maga hasznosítja (anyagában történő hasznosítás legalább 75%), vagy átadhatja külső hasznosító cégnek is. A hasznosított mennyiségtől függ, hogy az egyéni teljesítőnek mekkora termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik.

 I. CSOMAGOLÁS

A legfontosabb változás, hogy a belföldi előállítás esetében megszűnik a csomagolást végző kötelezettsége, helyette a csomagolószer után keletkezeik termékdíj-fizetési kötelezettség. Ez annyit jelent, hogy nem a csomagolást végző lesz a kötelezett, hanem a csomagolószer gyártója. Ennek következménye, hogy megszűnik a számlán keresztül történő átvállalás.

A törvény végrehajtási rendelete tartalmazni fog egy csomagolószer katalógust vámtarifaszámos besorolással, amelyek után azok gyártójának/importőrének termékdíj-fizetési kötelezettségei keletkeznek. Alapesetben a gyártó/importőr ezen csomagolószerek értékesítése során a termékdíj mértékével megemelt áron értékesít. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor a gyártó/importőr vevője nyilatkozik arról, hogy a csomagolóeszközt:

 • mint végfelhasználó nem csomagolásra használja fel (egyéb csomagolószerek);
 • mezőgazdasági termelőként termékdíj átalány-fizetésre jogosult;
 • újrahasználható (több utas) csomagolószerként fogja felhasználni;
 • szerződéses átvállalás történik, mivel a csomagolószer legalább 60 %-át külföldre értékesíti;
 • szerződése átvállalás történik, mint bérgyártó;
 • szerződéses átvállalás történik, mivel csomagolást hoz létre a csomagolószerből.

A csomagolószer gyártó/importőr minden általa értékesített csomagolószerről bevallást készít a NAV részére. Tehát nem csak azt a mennyiséget kell bevallania, ami számára termékdíj-köteles, hanem azt a mennyiséget is, amit termékdíj nélkül értékesített.

Továbbá a csomagolószer vevőjének illetve a csomagolást létrehozójának a külföldre kiszállított mennyiség után visszaigénylési lehetősége keletkezik.

 A külföldről beérkezett termékek csomagolása esetében marad az eredeti kötelezettség.

 Termékdíj tételek 2012. január 1-től csomagolószerek esetében:

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Műanyag

42

Társított (kivéve rétegezett italkarton)

50

Társított rétegezett italkarton

28

Fém (kivéve alumínium)

20

Papír, fa, természetes alapú textil

20

Üveg

17

Egyéb

50

  Termékdíj tételek 2012. január 1-től kereskedelmi csomagolószerek esetében:

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska)

60

Műanyag bevásárló-reklám táska

1800

Üveg

17

Társított (kivéve rétegezett italkarton)

300

Társított rétegezett italkarton

130

Fém

300

Egyéb anyagok

300

 Bővül az átalányfizetők köre:

A mezőgazdasági termelők mellett a csekély mennyiségű és kis mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó is átalányfizetésre jogosult.

Csekély mennyiségű csomagolás:

 1. 3000 kg üveg,
 2. 300 kg műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska),
 3. 75 kg műanyag bevásárló-reklám táska,
 4. 300 kg társított, vagy rétegezett,
 5. 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,
 6. 300 kg fém,
 7. 300 kg egyéb

Akkor értelmezhető, ha a b-g pontokban található tömegek összege nem haladja meg az 1000 kg-ot és kiskereskedelmi értékesítés történik a fogyasztó részére.

Mivel itt csomagolásról beszélünk ezért ebben az esetben csakis a külföldről bejövő csomagolt termékek játszhatnak szerepet.

A csekély mennyiséget forgalomba hozók átalánya 12.000.- Ft/év. Évente egyszer kell bevallást készíteni. Viszont amennyiben évközben a köteles mennyiség meghaladja a fent említett mennyiségeket, úgy visszamenőleg negyedévente teljesíteni kell az elmaradt bevallásokat és befizetéseket.

Kis mennyiségű csomagolási határértékek:

 • üveg 9000 kg
 • műanyag csomagolás (nem értve bele a műanyag bevásárló reklámtáskát) 900 kg
 • műanyag bevásárló reklámtáska 225 kg
 • társított / rétegzett csomagolás 900 kg
 • papír / fa / textil 1500 kg
 • fém /alumínium 900kg
 • egyéb 300 kg
 • a többi csomagolásfajtából a kibocsátott (vagy saját célú felhasználásra került) mennyiség összességében nem lehet több 3000 kg-nál.

A kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-átalánya 60 000 Ft/év. és tárgyévet követő év január 20-ig kell az éves bevallását teljesítenie. Viszont amennyiben évközben a köteles mennyiség meghaladja a fent említett mennyiségeket, úgy visszamenőleg negyedévente teljesíteni kell az elmaradt bevallásokat és befizetéseket.
 

 Újra használható (több utas) csomagolás:

A belföldi előállítású csomagolószer esetében nincs termékdíj-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha a vevő nyilatkozik, hogy a csomagolószert több utas csomagolásként használja, a termék szerepel a végrehajtási rendelet nyilvántartásában, mint több utas csomagolószer és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz.

 A külföldről beérkezett több utas csomagolás részét képező csomagolószer (pl. raklap) termékdíjából - adott bevallási időszakon belül - levonható az igazoltan külföldre visszaszállított mennyiség termékdíja. A bevallási időszakon kívül történő visszaszállítás esetében a termékdíj visszaigényelhető.

 

 II. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR

 Megváltozott a reklámhordozó papír fogalma:

a gazdasági reklámtevékenységről szóló tv-ben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló tv. által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha ezek nem termékdíj-köteles kiadvány külön mellékletét képezik, továbbá a térkép.

Nem tartozik ide:

 • a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
 • a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
 • a könyv, a tankönyv.

 Megváltozott a kötelezetti kör: belföldi reklámhordozó papír esetében, annak előállítóját terheli a termékdíj-fizetési kötelezettség.

Fontos, hogy feladata a reklámhordozó papír megrendelőjének is keletkezik, ugyanis a megrendelés során, de legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell a termékdíj-kötelezettséget meghatározó feltételekről.

A nyilatkozatot a készülő végrehajtási rendelet fogja tartalmazni.

A megrendelés teljesítés esetén az előállító köteles a nyilatkozatot, illetve a megrendelt termék egy nyomtatott, vagy a nyomtatott termékkel megegyező elektronikusan rögzített példányát megőrizni.

A nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik.

 Fontos, hogy amennyiben a termék csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a kötelezettséget a csomagolószerre vonatkozó szabályok szerint kell alkalmazni.

 Alapesetben az előállító a reklámhordozó papír értékesítése során a termékdíj mértékével megemelt áron értékesít. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor az előállítótól szerződéses átvállalás történik:

             - a vevő a reklámhordozó papír legalább 60 %- át külföldre értékesíti;

- mint bérgyártó

Az átvállalási szerződések kritériumait a készülő végrehajtási rendeletek tartalmazzák.

 A reklámhordozó papír előállítója részére számlaszövegezési kötelezettséget is teljesítenie kell, ennek előírásait a készülő végrehajtási rendelet fogja tartalmazni.

 Termékdíj tételek 2012. január 1-től reklámhordozó papír esetében:

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Reklámhordozó papír

64

 Termékdíj előleg

 A tárgyév negyedik negyedévére nézve termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség keletkezik. Az előleg mértéke az első három negyedév után fizetett termékdíj harmadának a 80 %-a. Az előleg bevallását a harmadik negyedév bevallásával egy időben kell teljesíteni, míg az előleg befizetésének a határideje tárgyév december 20. A termékdíj-előleget a 4. negyedév bevallásban van mód kompenzálni.

 

 További termékdíj-tételek 2012. január 1-től:

 1. Gumiabroncs

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Gumiabroncs

52

  2. Egyéb kőolajtermék

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Kenőolaj

112

 3. Akkumulátor

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

60

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

80

 4. Elektromos, elektronikai berendezés

 

Termékdíj-köteles termék

Termékdíj-tétel (Ft/kg)

Háztartási nagygépek

50

Háztartási kisgépek

50

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék

50

Szórakoztató elektronikai cikkek

100

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok

50

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

50

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

50

Adagoló automaták

100

Rádiótelefon készülék

500

 forrás: www.termekdij.gportal.hu

Környezetvédelmi termékdíj törvény letöltése

Környzetvéd. termékdíj végrehajtási utasítás kormányrend. letöl